Wybierz kraj
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Informacje pochodzące z danych pozwalają naszym zespołom ds. zarządzania danymi na generowanie przejrzystych i klarownych raportów dających możliwość analizy aktywności w zakresie podróży służbowych. Dane te są kluczowe dla Klientów zarządzających swymi programami podróży służbowych zapewniając im większą kontrolę i efektywność.

Dane w raportach przed- i po-podróżnych prezentowane są przez HRG Insight w zupełnie nowy sposób - nie w tradycyjnych tabelach, lecz za pomocą interaktywnych map. To potężne narzędzie kierujące strategią, wydatkowaniem i procesem decyzyjnym. Jest ono łatwe i przyjazne w użytkowaniu dla osób decyzyjnych spoza branży, np. z działów finansowych bądź zakupowych: każdy z użytkowników systemu może zamówić i otrzymać doskonałe raporty w obszarach go interesujących, w sposób i w czasie przez siebie wybranym.

  • Usługi analizy danych
  • Globalna konsolidacja
  • Rozwiązania sprawozdawcze

Usługi analizy danych

Dostrzegając potrzebę szybkiej i zintegrowanej technologii pozwalającej na uzyskanie dokładnych informacji dotyczących zarządzania, zdajemy sobie równocześnie sprawę, iż w wielu przypadkach doświadczeni analitycy danych mają równie istotne znaczenie.

Niezależnie od udostępnianych online przez HRG narzędzi sprawozdawczych oferujemy pomoc wysoko wykwalifikowanego personelu informatycznego i finansowego dla zaspokojenia szerszych wymogów sprawozdawczych bądz zindywizualizowanych. Analitycy danych HRG współpracują z naszymi menedżerami celem opracowania i wdrożenia odpowiednio skonstruowanego planu raportowania. Są oni w stanie skonfigurować konkretne raporty, a tym samym ułatwić realizację celów związanych z zarządzaniem kosztami podróży.

Jeśli twoja firma zobowiązana jest do opracowywania regularnych i dokładnych analiz kosztów oraz sprawozdań finansowych przeznaczonych dla interesariuszy wewnętrznych, do dyspozycji pozostają również nasi analitycy finansowi wchodzący w skład zespołu ds. zarządzania klientami. Mogą oni zająć się zapytaniami i zrealizować prace projektowe, np. wdrożenie nowych przepisów.

Globalna konsolidacja

Od 15 lat umiejętnie czerpiemy informacje z wielu krajów i źródeł, korzystając z własnego narzędzia do gromadzenia danych globalnych. Następnie konsolidujemy i analizujemy informacje zgodnie z potrzebami każdego klienta, aby zapewnić mu jak najbardziej dokładne i istotne dane dotyczące ponoszonych wydatków podróżnych.

Informacje takie analizujemy w kategoriach lokalnych, bez względu na wykorzystywane biuro czy technologię, eliminujemy wszelkie błędy i przekazujemy do stworzonego przez siebie Magazynu Danych Globalnych.

Nieprzerwana inwestycja w technologie zapewnia nam elastyczność integracji dodatkowych źródeł informacji, w tym telefonów komórkowych, kart kredytowych i danych dotyczących kosztów zarządzania wydatkami, w dowolnym czasie, aby zapewnić jeszcze większą kompletność danych.

Po porównaniu i sprawdzeniu poprawności informacji możemy stworzyć raporty pozwalające na podjęcie przemyślanych decyzji zakupowych i udoskonalenie procesu zarządzania budżetem. Dla przykładu: raporty sporządzane przed podróżą przyczyniają się do zwiększenia zgodności z procedurami, uruchamiają alarmy bezpieczeństwa i gwarantują, iż wybrane zostały najlepsze stawki. Dane skonsolidowane ułatwiają również rozliczenia i płatności, wskazując jednocześnie na ewentualne trendy.

Dokładne i aktualne informacje pozwalają nam wreszcie na analizę i interpretację zachowań podróżnych, a tym samym określenie możliwości maksymalnego wykorzystania budżetu i wskazanie dalszych możliwości ograniczenia kosztów.

Rozwiązania sprawozdawcze

Opracowane i udostępnione online przez HRG narzędzia sprawozdawcze zapewniają szereg kluczowych informacji biznesowych.

HRG Reporting to elastyczne i pozwalające na dostosowanie do potrzeb własnych narzędzie online, zapewniające wszelkie niezbędne informacje ułatwiające planowanie budżetu i podejmowanie przemyślanych decyzji zakupowych. Technologia ta zapewnia szybki "wgląd" w informacje, a w razie konieczności pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych danych dotyczących transakcji.

HRG Reporting pozwala na segmentację i filtrowanie informacji, a tym samym uzyskanie raportów lokalnych lub globalnych, w różnych walutach i formatach najbardziej odpowiednich do prowadzonej działalności.

HRG Travel Watch pozwala na szybką lokalizację podróżujących osób. Dostępne online narzędzie wykorzystuje elektroniczne mapowanie i pozwala na lokalizację osób podróżujących w ułamku sekundy, jak również uzyskanie numerów telefonów oraz adresów poczty elektronicznej takich osób. Powyższa technologia pozwala na opracowanie raportów przed podróżą celem ułatwienia procesu zarządzania kosztami podróży i wskazania ewentualnych obszarów ryzyka.

Podobnie, jak HRG Reporting, system pozwala na uzyskanie raportów zarówno szczegółowych, jak i ogólnych. Dostępne online narzędzie pozwala również na umieszczanie alarmów podróżnych, natychmiast informujących o wszelkich wydarzeniach lub zagrożeniach mających wpływ na podróżujące osoby.